Diagnosis Time

Dünya kadar vaka, dokun ve pratiğe başla.

1671227-internet-icon-png-50-px-internet
app-store-google-play-png-png-google-pla
app-store-google-play-png-png-google-pla
Telefon ekranı

DIAGNOSISTIME 
Kullanıcıya Neler Sunar ?

Eğitim Programına Uygun
Geniş Vaka Havuzu
Vaka Temelli Eğitim
Kullanıcı Derecelendirme
Challenge
Oskültasyon İmkanı
(Stetoskop Ses Kaydı)
 İnspeksiyon İmkanı
(Her Aşamada Hasta Görselleri) 
Kişisel Tetkik Okuma Alanı 
(Görüntü, Tablo ve Rapor)
 
 

Diagnosis Time Nedir ?

Tıp eğitimi, vaka temelli bir öğrenim modeline sahiptir. Hasta tedavisi; doğru bir yaklaşım ile başlar. Anamnez ve fizik muayene ile belirlenen ön tanılar, doğru tetkiklerin istenmesi ve tetkik sonuçlarının analiz edilmesi ile doğru tanıya dönüşür. Her hasta yeni bir öğreti oluşturur. Hipokrat “Hastalık yoktur hasta vardır” sözü ile tıp eğitiminin vaka temelli öğrenim üzerine kurulduğunu yüzyıllar öncesinde tespit etmiştir. 

Dünyada ve ülkemizdeki 'Tıp Fakültesi' sayısındaki artış ile birlikte tıp öğrencilerinin ve yeni mezun olan pratisyen hekimlerin daha fazla vaka öğretisine erişme ihtiyacı doğmuştur.

Bu ihtiyacı karşılamaya hazır olan 'Diagnosis Time' bölgesel vaka farklılıklarını avantaja dönüştüren geniş bir vaka havuzu sunmaktadır: Erzurum'dan 'Brucella', Şanlıurfa'dan 'Leishmania' gibi o bölgede sık görülen, diğer bölgelerde karşılaşılmayan vakaların tüm bölgelerin tıp öğrencileri ve doktorları tarafından incelenmesine fırsat tanır. Böylece ulusal ve uluslararası tıp öğrencilerinin ve doktorların eğitimine katkı vermeyi amaçlar.

Doktor CT Scan incelenmesi

İletişim Bilgilerimiz

yusufbayramtuglu@gmail.com | 0(541) 302 02 38 

ADRES: Atatürk Üniversitesi Kampüsü ATA Teknokent Kuluçka Merkezi

iyi ki varsınız...