Diagnosis Time

Dünya kadar vaka, dokun ve pratiğe başla.

1671227-internet-icon-png-50-px-internet
app-store-google-play-png-png-google-pla
app-store-google-play-png-png-google-pla
Telefon ekranı

DIAGNOSISTIME 

Kullanıcıya Neler Sunar ?

Genel veya Kendi Grubuna Özel Online Vaka Paylaşımı
Aktif veya Pasif Süre Tercihleri ile Online Vaka Paylaşımı 
Kullanıcı
Derecelendirme/Ödül
Oskültasyon İmkanı
(Stetoskop Ses Kaydı)
 İnspeksiyon İmkanı
(Her Aşamada Hasta Görselleri) 
Tetkik Sonuçlarının Görüntü, Tablo ve Rapor Olarak Sunulması
 
Röntgen

Diagnosis Time Nedir ?

Tıp eğitiminde dijital dönüşüm hedefiyle Sanal Clinic tarafından geliştirilen Diagnosis Time mobil uygulaması pratik eğitimlerin, vaka sunumlarının ve Probleme Dayalı Öğrenimlerin(PDÖ) online ortamda Aplikasyon kolaylığında yapılmasını sağlar. Tıp eğitiminde tüm sınıflar için uygun bir şekilde kullanılabilir.

Fizik muayene bölümünde hasta görselleri ve diğer fizik muayene notları birlikte yer alır. Ayrıca tıp öğrencilerine oskültasyon imkanı için hastaların stetoskop ses kaydının sunulmasını sağlar. Öğrencilerden hastanın anamnezini okuyarak ve fizik muayene bulgularına göre ön tanılar koyması beklenir. Böylece tıp eğitiminin en önemli hedeflerinden biri olan ön tanı adımı tamamlanmış olur. 

2. oturumda ise öğrencilerden hastaya ait verilen tetkik sonuçlarını değerlendirip hastaya tanı koyması beklenir.  Öğrenciler cevaplarına göre puanlar alır ve bu puanlarla sıralamaya girerek ödüller kazanır.

Diagnosis Time tıp öğrencileri için yeni nesil bir uygulama ve challenge imkanı sunar. 

 
 
Mentorlarımız
  • Prof. Dr. Melih Bulut 
  • Prof. Dr. Nezih Hekim 
  • Prof. Dr. Hakan Uslu
  • Doç. Dr. Ersin Karaman
  • Özgür Teke 
  • Erdem Dereli
  • Melih Geçten
 
Referans Kurumlar
Ataturkuni_logo.png
Dijital Tablet Kullanımı Doktor
2022'de yapılacak kongrede yerinizi alın!
uuuuuuuuuuuu.jpg
sanal-clinic-Logo.png
Renkli Logo.png
sanal-clinic-Logo.png
sanal-clinic-Logo.png
sanal-clinic-Logo.png
Renkli Logo.png
Renkli Logo.png
Renkli Logo.png
Renkli Logo.png
Renkli Logo.png
Renkli Logo.png
 
Doktor CT Scan incelenmesi

İletişim Bilgilerimiz

yusufbayramtuglu@gmail.com | 0(541) 302 02 38 

ADRES: Atatürk Üniversitesi Kampüsü ATA Teknokent Kuluçka Merkezi

iyi ki varsınız...