Diagnosis Time

Dünya kadar vaka, dokun ve pratiğe başla.
 

3. 4. 5. ve 6. Sınıf Tıp Öğrencileri için Tıbbi Vaka Platformu

1671227-internet-icon-png-50-px-internet
app-store-google-play-png-png-google-pla
app-store-google-play-png-png-google-pla
db1606ed-8d1e-49ca-92da-14a778ddf29d.jpeg
Telefon ekranı

DIAGNOSISTIME 
Kullanıcıya Neler Sunar ?

Eğitim Programına Uygun
Geniş Vaka Havuzu
Vaka Temelli Eğitim
Kullanıcı Derecelendirme
Challenge
Oskültasyon İmkanı
(Stetoskop Ses Kaydı)
 İnspeksiyon İmkanı
(Her Aşamada Hasta Görselleri) 
Kişisel Tetkik Okuma Alanı 
(Görüntü, Tablo ve Rapor)
 
 
Tıp Eğitiminin En Büyük Sorunu Nedir?

Tüm dünyada ‘Tıp Fakültesi' sayısı hızla artarken tıp öğrencilerine sunulan vaka(hasta) çeşitliliği yetersiz kalmaktadır. Bunu destekleyen diğer nedenlerle birlikte tıp eğitimi kalitesi her geçen gün düşmektedir. Öğrenciye sunulan yetersiz vaka çeşitliliğinin en büyük iki sebebi ise; eğitim alınan hastanenin yetersizliği ve bölgesel vaka farklılıklarıdır.
 

‘Diagnosis Time İçerik Üretim Modeli’ Nedir ? 

'Diagnosis Time' geliştirdiği içerik modeli ile bölgesel vaka farklılıklarını avantaja dönüştürmektedir. Sunduğu geniş vaka havuzu ile tıp eğitiminin kalitesini yükseltmeyi ve standardize etmeyi amaçlamaktadır. Belirli bölgelerde daha sık görülen hastalıkların vakalarını; daha az görüldüğü bölgelerdeki tıp öğrencileri ile hasta hikayesi, görselleri ve tetkikleriyle birlikte hasta mahremiyetine uygun olarak paylaşır.
Erzurum'dan 'Brucella', Şanlıurfa'dan 'Leishmania' ve Romanya'dan 'Şarbon' vakalarını; İstanbul, İzmir ve Almanya gibi bu hastalığa sahip vakaların daha az görüldüğü bölgelerdeki tıp öğrencilerine interaktif bir öğrenme modeli ile sunmaktadır.
Doktor CT Scan incelenmesi

İletişim Bilgilerimiz

yusufbayramtuglu@gmail.com | 0(541) 302 02 38 

ADRES: Atatürk Üniversitesi Kampüsü ATA Teknokent Kuluçka Merkezi

iyi ki varsınız...